ออกแบบและให้คำปรึกษา

ด้าน IT Solution DataCenter และ E-Commerce

จัดจำหน่าย

Hardware Software Networking และ Security

บริการหลังการขาย

Service Onsite, Logistic Service, Support By D-KAN

บริษัท ไซเฟอร์เมด จำกัด

จุดเริ่มต้นของบริษัทเมื่อปีพ.ศ. 2544 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยของรัฐฯ และเอกชน กลุ่มผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์ด้านไอทีในหลายธุรกิจ เช่น โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เป็นต้น นักวิเคราะห์และดูแลระบบได้รวมตัวกันเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กรต่างๆ โดยไม่ได้มุ่งเน้นจะจำหน่ายสินค้าเพียงอย่างเดียว จึงเป็นการเริ่มต้นสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่ผู้ให้บริการด้านไอที จึงได้ถือกำเนิดบริษัท ไซเฟอร์เมด จำกัดขึ้นและได้ดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน

Solution

เราให้บริการเรื่องการติดตั้งระบบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Hardware Software รวมไปถึงระบบ Network ต่างๆ และยังมีการให้บริการในเรื่องของงานบริการ และดูแลระบบ Server, Network, Computer, และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

Activity

ข่าวสารและกิจกรรมของบริษัท

Award

รางวัล

.Partner

.